Анықтама бөлімі Справочный раздел

 • Бұйрық – жарлық құжаттары
 • Бұрыштама (резолюция)
 • Бұрыштама қою / резолюция
 • Визит карточкалары немесе танысқы
 • Названия документов
 • Как составить заголовок к письму

  • Еңбек келісімін жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Трудовой договор»
  • Құжаттың деректемелерін ресімдеуге арналған нұсқаулық / Инструкция «Порядок оформления реквизитов документа»
  • Алғыс хат жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Благодарственные письма»
  • Нұсқау хаттарды жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Инструктивные письма»
  • Шақыру хат жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Письма-приглашения»
  • Іскерлік хаттардың стилистикалық ерекшеліктері жайлы нұсқаулық / Инструкция «Стилистические особенности деловых писем»
  • Іскерлік хат мәтініндегі тілдік құрылымдар жайлы нұсқаулық / Инструкция «Языковые конструкции в тексте деловых писем»
  • Қызметтік хатттарды (іскерлік хаттарды) жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Служебные записки»
  • Аңдатпа жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Аннотация»
  • Реферат жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Реферат»
  • Аббревиатура жасауға арналған нұсқаулық / Инструкция «Аббревиатура»
  • Типтік құжаттар тізбесін жасауға арналған нұсқаулық / Инструкция «Перечень типовых документов»
  • Түйіндеме жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Резюме»
  • Өмірбаян жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Автобиография»
  • Өтініш жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Заявление»
  • Өкім жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Распоряжение»
  • Шарт немесе келісім-шарт жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Основные составляющие Договора»
  • Лауазымдық нұсқаулықтарды ресімдеу жайлы нұсқаулық / Инструкция «Оформления должностных инструкций»
  • Анықтама жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Справка»
  • Акті жазуға арналған нұсқаулық / Инструкция «Акт»
 • Пунктуация

  • Нүкте / Точка
  • Үтір / Запятая
  • Нүктелі үтір / Точка с запятой
  • Қос нүкте / Двоеточие
  • Дефис
  • Леп белгісі / Восклицательный знак
  • Көп нүкте / Многоточие
  • Жақша / Скобки
  • Тырнақша / Кавычки
  • Сұрау белгісі / Вопросительный знак
  • Сызықша / Тире
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: